کلیدواژه‌ها = بازی‌های رایانه‌ای
آسیب‌های فضای مجازی بین دانش‌آموزان دختر

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 195-216

احمد زندوانیان؛ مریم حیدری؛ ریحانه باقری؛ فاطمه عطارزاده