دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
الگوی بایستگی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. در انگلستان

حبیب رضا ارزانی

دوره 24، شماره 64 ، دی 1402، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22083/jccs.2024.378207.3689

چکیده
  دیپلماسی فرهنگی، نوعی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم است. هر یک از کشورها برای ایجاد دیپلماسی فرهنگی، از شیوه‌ها و قالب‌های متنوعی بهره می‌گیرند. یکی از شیوه‌ها برای ایجاد دیپلماسی فرهنگی، انتخاب و فعال‌سازی، رایزن فرهنگی در کشور مقصد است. رایزن فرهنگی، یک دیپلمات است که مسئولیت ترویج و گسترش فرهنگ کشور خویش را در کشور محل مأموریت، ...  بیشتر

راهبردهای بهره گیری از ظرفیت های سینمای ایران با رویکرد معرفی سیمای فرهنگ ایرانی در عرصه بین الملل

سیده مریم معصوم زاده؛ سعید سرابی؛ مجید رضائیان

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 265-288

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.199385.2897

چکیده
  استفادۀ بهینه از ظرفیت­های سینما، به‌عنوان رسانه­ای که در زمینه­های اجتماعی و به­ویژه فرهنگی تأثیرگذار است، نیازمند داشتن هدف، راهبرد و برنامه­ریزی است. پژوهش پیش رو، با هدف دست­یابی به راهبردهایی برای سینمای ایران، با رویکرد معرفی فرهنگ ایرانی در عرصۀ بین­الملل صورت گرفت. این پژوهش کیفی به روش پیمایشی و با نمونه­گیری ...  بیشتر

ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

مهدی منیری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فرزانه چاوش باشی

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.97910.2253

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی مبتنی بر مقایسه تطبیقی با ترکیه می‌باشد. در این مطالعه به بررسی ویژگی‌های فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مطالعات گلوب و هافستد، بررسی وضعیت موجود وتحلیل سواتی و        ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی ـ ...  بیشتر

قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)

سیدحمزه صفوی؛ ابراهیم باقری؛ یاسر نورعلی‌وند

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 195-221

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.104159.2288

چکیده
  این مقاله در پی آن است که با بررسی جنبه­های مختلف فعالیت دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بکار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، دیپلماسی فرهنگی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهد. فرضیه مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه ...  بیشتر

مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر

دوره 18، شماره 38 ، شهریور 1396، ، صفحه 67-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.82143.2128

چکیده
  در این مقاله، به مفهوم و عملکرد دیپلماسی فرهنگی به‌منظور ارائه مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت‌ها هدایت می‌شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت‌های فرهنگی، به‌عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب می‌شود. روش تحقیق، روش ترکیبی است و از ابزار مختلف همچون منابع ...  بیشتر

دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 7-29

چکیده
  ایران با وجود داشتن ارزش‌ها و انگاره‌های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای خاورمیانه، در دیپلماسی فرهنگی در این منطقه ضعف‌ها و چالش‌هایی دارد. ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی تبلیغ‌شده در کشورهای خاورمیانه، دو چالش مهم کارآمدی دیپلماسی ایران در این منطقه هستند. این مقاله با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی بین مردم و جوامع، همچنین ...  بیشتر