دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
نقش صداوسیما در توسعۀ بازار بازی های دیجیتال ایرانی با رویکرد راهبرد اقیانوس آبی

سید محسن خاتمی مقدم؛ مهرداد بذرپاش

دوره 23، شماره 60 ، دی 1401، ، صفحه 209-238

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.262857.3250

چکیده
  در حال حاضر، مرزهای بازار بازی­ های دیجیتال در کشور ایران مساحت کوچکی را در جغرافیای بزرگ بازار جهانی بازی ­های دیجیتال اشغال کرده است. بزرگ‌کردن این مساحت نیازمند همکاری تمامی بازیگرانِ این حوزه از طریق ورود به عرصه ­های جدید (اقیانوس آبی) و تمرکز بر تصاویر به ­دست ­آمده از فعالیت­ های آینده ­پژوهی است. ازاین ­رو، این ...  بیشتر