دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
واکاوی اثرهای مناسک دینی در زیست خانوادگی؛ مورد مطالعه آیین پیاده‌روی زیارت اربعین حسینی

هادی غیاثی؛ محمدرضا برزویی؛ امید نصیری

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 219-240

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.226194.3048

چکیده
   زیارت یکی از کهن‌ترین مناسک دینی و آیین‌های مذهبی محسوب می‌‌شود که ارتباط نزدیکی با خانواده دارد. خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه محسوب می‌شود. اجتماعی‌شدن در فرهنگ اسلامی همراه با الگوسازی و الگوبرداری از اجتماع کوچک و گرم و پرمحبت خانواده صورت می‌گیرد. خانواده امروزه در یک دگردیسی تاریخی در حال از دست دادن ...  بیشتر

بررسی مقایسة میزان تدین جوانان و ابعاد آن در سه پایگاه اجتماعی بالا، متوسط و پایین

حسن کلاکی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 107-137

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطة همبستگی پایگاه اجتماعی جوانان و تدین آنان بررسی می‌شود. ازاین‌رو پس از مروری بر دیدگاه‌های جامعه‌شناسان، دیدگاه‌ها، نتایج تحقیقات و یا فرضیاتی مطرح می‌شود، که به رابطة بین پایگاه اجتماعی و تدین اشاره دارند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده‌ها، به تدین و ابعاد آن پرداخته می‌شود. گفتنی است که ...  بیشتر