دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده

مریم سالم

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، ، صفحه 113-145

چکیده
  با نگاهی به جامعة اسلامی و بنا به مستندهای متعدد می‌توان دریافت که یکی از اهداف رسیدن به جامعه‌‌ای ایده‌آل، هدایت نسل‌ها به سمت انتظار حضرت «مهدی موعود» (ع)، است. این امر در جامعة شیعی ایران اسلامی بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ زیرا این جامعه درصدد فراهم کردن زمینه‌های ظهور است و تحقق ظهور را در گرو تربیت نسل منتظر می‌داند. نسلی ...  بیشتر