دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.226682.3051

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایش است. جامعۀ آماری پژوهش عبارت است از تمامی شهروندان ساکن شهر تهران که، طبق آمار اسناد ملی، 8 میلیون و 963 هزار نفر اعلام شده است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول ...  بیشتر

طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 75-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.221787.3027

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف طراحی الگوی نقش سواد رسانه‌ای در ارتقای سرمایۀ اجتماعی در شهر یزد و با بهره‌گیری از روش گراندد تئوری انجام شد و از نوع کیفی و بنیادی است. داده‌ها با مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان استخراج شدند و برای انتخاب افراد از روش نمونـه‌گیـری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در ادامه، مصاحبه‌ها ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان بندرعباس

رویا جهانگیری زرکانی؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.230109.3078

چکیده
  به دست آوردن سلامت جسمی در دنیای امروز به یادگیری و افزایش سطح دانش عمومی نیاز دارد که آن هم در گرو رسانه است. سواد سلامت مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و اجتماعی است که تعیین‌کنندۀ انگیزه و توانایی افراد برای به دست آوردن و دسترسی به اطلاعات، درک و استفاده از آن‌ها برای ارتقا و حفظ سلامت افراد است. اهمیت برهم‌کنش سواد رسانه‌ای و ...  بیشتر

نقش مؤلفه‌های احساسی و اخلاقی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی

علی خوش زبان؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور

دوره 20، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.145008.2539

چکیده
  سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک استراتژی، پس ‌از آنکه به‌عنوان یک ضرورت برای ترویج در کشور به‌منظور بهره‌مندی مفید و مؤثر از رسانه‌ها و کاهش عوارض مخرب آن شناخته شد و پشتوانة یک اجماع علمی را کسب نمود می‌بایست در کشور اجرائی گردد. بر همین اساس، درخصوص عملیاتی کردن آن اقدام نمود. به همین انگیزه و با ایجاد تفکر انتقادی و شکل‌گیری فضاهای ...  بیشتر

نقش سواد رسانه‌ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم چهارمحال و بختیاری)

محمدمهدی فرقانی؛ یاسین خدامرادی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.140379.2500

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی نقش سواد رسانه­ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی است. این پژوهش با روش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری، دانش­آموزان پایۀ سوم مقطع متوسطۀ دوم استان چهارمحال و بختیاری است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تعداد 40 نفر در دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای بین جوانان شهر بافق

سیدعلیرضا افشانی؛ علی‌محمد مزیدی شرف‌آبادی؛ منیره صدری

دوره 19، شماره 43 ، آذر 1397، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.112795.2335

چکیده
  سواد رسانه‌ای موضوعی است که قدرت درک مخاطبان از نحوۀ کارکرد رسانه‌ها و شیوه‌های معنی‌سازی در آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌کوشد این واکاوی را برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل کند. بر این اساس، پژوهش پیش‌رو به بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر بافق پرداخته است. روش مطالعه از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

دریافت دانشجویان دانشگاه‌ها از برنامه‌های شبکة فارسی صدای آمریکا

علی ربیعی؛ رضوانه عرفانی حسین‌پور

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 171-194

چکیده
  آگاهی از خوانش مخاطبان از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی به‌عنوان محتوای رقیب برنامه‌های شبکه‌های داخلی اهمیت بسیاری در سیاست‌گذاری رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای حفظ و افزایش مخاطبان صداوسیما دارد. با این پیش‌فرض، مقالة حاضر به مصرف شبکه‌های ماهواره‌ای سیاسی فارسی‌زبان در ایران و به‌طور ...  بیشتر

سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران

مجتبی عباسی‌قادی؛ زینب میرعلی سیدخوندی

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، ، صفحه 117-141

چکیده
  مقالة حاضر درصدد توصیف و تبیین سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران است. از این منظر، از نظریة جیمز پاتر به‌منظور توصیف و از نظریه‌های استفاده و خشنودی و نیز کاشت برای تبیین موضوع استفاده شده است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه بر روی600 نفر از مخاطبان در شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر