دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانی

رؤیا معتمدنژاد؛ مرضیه اسماعیلی فلاح

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، ، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.92305.2210

چکیده
  چکیده بحث جنسیت و زن در آگهی‌های تجاری یکی از مباحث جنجالی است. این موضوع بین منتقدان آگهی‌ها به‌ویژه در کشورهای غربی که شیوع استفادۀ ابزاری از زنان رایج‌تر است، از جایگاه خاصی برخوردار است. برخوردهای کلیشه‌ای و برداشت‌های اجتماعی معین از نقش زنان در جامعه موضوع این مناقشات را شکل می‌دهد. با توجه به تأثیر‌گذاری تولیدات رسانه‌ای ...  بیشتر

آسیب‌شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی

احمدعلی قانع

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 157-178

چکیده
  از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌ها، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه‌های مختلف زندگی است. یکی از زمینه‌های کاری رسانه‌ها و از جمله صداوسیما، تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی است. اگر در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستور و توصیه‌های فقهی و اخلاقی رعایت شود و رسانه از رسالت حقیقی ...  بیشتر