دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی بر خط‌مشی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بازارهای مالی

مصطفی حیدری هراتمه؛ وحید آرایی؛ سیدمحمود اسلامی

دوره 24، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.395469.3737

چکیده
  در دنیای مبتنی بر فضای دیجیتال و عصر ارتباطات الکترونیکی و مجازی، رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی ضمن اینکه نقش منابع خبری را برای اکثر اطلاعات و داده‌های مالی ایفا می‌کنند، مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی را تنظیم، تعدیل و توسعه بازارها را تقویت می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی ...  بیشتر

ارزیابی وجود عقلانیت ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای نظریه جامعه شبکه‌ای کاستلز

جهاندار امیری

دوره 24، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.398666.3744

چکیده
  عقلانیت ارتباطی، وضعیتی از ارتباط و مفاهمه است که بدون دخالت و نظارت نهادهای دولتی و برآمده از قدرت با گفتگوی انتقادی و سازنده، به فهم منافع و خیر مشترک منتج می­شود. فقدان سلطه، اجبار، وجود اختیار و آزادی، عملیاتی شدن از طریق زبان و مبتنی بودن بر فرهنگ و اخلاق از پیش‌شرط‌های عقلانیت ارتباطی است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شبکه­های ...  بیشتر

شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی

هژیر فتحی؛ فائزه تقی پور؛ نفیسه واعظ

دوره 24، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 61-96

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.333233.3568

چکیده
  این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی ایران در افق سال ۱۴۰۴ است. روش پژوهش از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده‌پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت‌ها است که در این راستا با ۲۰ نفر از صاحب‌نظران و متخصصان ...  بیشتر

تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت شبکه‌ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

فاطمه راه پیمافرد؛ افسانه مظفری؛ داود نعمتی انارکی

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 375-410

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.261728.3245

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر اجتماعی بر مشارکت کاربران ایرانی در اینستاگرام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر طرح آمیخته از نوع متوالی ‌ـ ‌اکتشافی است. رویکرد پژوهش در بخش کیفی از نوع اکتشافی است و در بخش کمّی توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونۀ موردمطالعۀ بخش کیفی از میان متخصصان علوم ­ارتباطات و جامعه­شناسی که کاربر اینستاگرام ...  بیشتر

تحلیل نگرش صاحب‌نظران علوم ارتباطات اجتماعی دربارۀ عوامل مؤثر بر بی‌موبایل‌هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا دستغیب شیرازی؛ سیدمحمد دادگران؛ نسیم مجیدی؛ ندا سلیمانی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 103-134

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.240409.3137

چکیده
  پژوهش کیفی ـ کمّی (آمیخته) پیش ‎رو به‌منظور تحلیل نگرش صاحب‌نظران علوم ارتباطات اجتماعی دربارۀ عوامل مؤثر بر بی‌موبایل‌هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. ابتدا، با رویکرد کیفی و روش تحلیل داده‌بنیان، ویژگی‌ها و مؤلفه‌ها را استخراج کردیم. بر این اساس، با 22 نفر از استادان و نخبگان دارای سابقۀ تدریس و پژوهش در ...  بیشتر

ارائۀ الگوی همگرایی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها در چرخۀ اطلاع‌رسانی

امیدعلی مسعودی؛ غلام‌حسین اسلامی‌فرد

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.195929.2882

چکیده
  موضوع پژوهش پیش‌‌رو ارائۀ الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در چرخۀ اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌ها با تأکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش این مقاله متخصصان حوزۀ خبرگزاری‌ها و استادان روزنامه‌نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله ...  بیشتر

نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی

صدیقه میرجانی؛ فریبا نظری

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 249-278

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.199613.2900

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو تعیین نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفادۀ فراگیر از شبکه‌های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی‌ـ‌پیمایشی با رویکرد علّی و جامعۀ پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که 379 نفرشان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ آیفینیدو (2016) است که شامل ابعاد استفاده از شبکه‌­های اجتماعی، استفاده ...  بیشتر

تجربۀ زیستۀ بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی: یک مطالعه کیفی

آرزو غفوری؛ کیوان صالحی

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 7-38

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.142596.2522

چکیده
  فضای مجازی، با تشکیل مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی، زمینه‌شکل‌گیری فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای انسان ایجاد کرده است. پژوهش پیش‌رو تلاش دارد تجربۀ زیستۀ بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی را شناسایی کند. بدین‌منظور با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی، تعداد 22 مصاحبه ایمیلی با سؤال‌های ...  بیشتر

شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ بر پایه ارزش‌های مادی و فرامادی اینگلهارت

علی محبی؛ علی اصغر کیا

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.213551.2987

چکیده
  هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تغییرات و جهت‌گیری‌های فرهنگی با توجه به نظریه اینگلهارت است. بر این اساس، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که؛ شبکه‌های اجتماعی جهت تغییرات فرهنگی را به سمت ارزش‌های مادی موردنظر اینگلهارت می‌برند یا به سمت ارزش‌های فرا مادی؟ در این پژوهش از روش ترکیبی (تحلیل محتوا و پیمایش) استفاده ...  بیشتر

وضعیت اعتماد جوانان به شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران

محمدمهدی فرقانی؛ ربابه مهاجری

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 31-53

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.116228.2347

چکیده
  این مقاله میزان اعتماد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران را بررسی می‌کند. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ۸۰۰ پرسش‌نامة محقق ساخته بین شهروندان ۱۵ تا ۴۵ سالة تهرانی در پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای این موضوع است که اعتماد با سن و ...  بیشتر

نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی دانشجویان دختر

آذر قلی زاده طیبه رجبی

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 31-51

چکیده
  هدف این مقاله تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دختر است. روش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری آن، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی90 ـ 89 به تعداد 944 نفر است. 310 نفر با نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق ساخته‌ای ...  بیشتر

نقش رسانه‌های نوین در جنبش‌های اجتماعی (مطالعة موردی جنبش تسخیر وال‌استریت)

رضا عبداللهی؛ محسن شورگشتی؛ بابک اخوت‌پور

دوره 13، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 145-172

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش جنبش وا‌ل‌استریت می‌پردازد. این امر به دو علت است: اول اینکه جنبش‌های جدید اجتماعی دیگر به رسانه‌های جریان اصلی که وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت‌اند اعتمادی ندارند و دوم اینکه رسانه‌های اجتماعی دارای ویژگی «اجتماعی بودن» هستند. اهداف طراحان شبکه‌‌های ...  بیشتر

عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک» (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا)

علی‏اصغر کیا؛ یونس نوری مرادآبادی

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 181-212

چکیده
  این مقاله در گام نخست با استفاده از روش ‌کتابخانه‌ای و اسنادی و در نهایت با استفاده از روش پیمایش به بررسی تطبیقی علل گرایش و همچنین نحوۀ استفادۀ دانشجویان ایرانی و آمریکایی از شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک» می‏پردازد. مقوله‌بندی پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‏دهد که معتبر‌ترین آنها درخصوص فیس‌بوک که جامعۀ آماری آنها دانشجویان ...  بیشتر