دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری و میدان موسیقی در دهۀ شصت ایران

حامد طاهری کیا

دوره 23، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.241115.3141

چکیده
  موسیقی همواره بخشی چالش‌برانگیز در ایران پساانقلاب بوده است و این مسئله به دهۀ شصت ایران، اولین دهۀ پس از پیروزی انقلاب 57، باز می‌گردد که مقالۀ پیش رو با هدف واکاوی آن نوشته شده است. چگونه موسیقی ایران با تاریخ به‌ارث‌رسیده از دوران پهلوی در میدان رخداد انقلاب و دهۀ شصت دچار دگرگونی شد؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ موسیقی‌دان‌های ...  بیشتر

جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی

سید علی مرتضوی امامی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، ، صفحه 125-157

چکیده
  ظهور انقلاب اسلامی ایران که با برچیدن استبداد 2500 ساله شاهنشاهی و سلطه فراگیر و همه جانبه آمریکا در ایران آغاز شد و به همراه خود، انقلاب بزرگ‌تر و عظیم‌تر را رقم زد، انقلابی حاوی ارزش، اصول و باورهای دینی و اعتقادی با ارج نهادن به اصولی چون فداکاری، گذشت، عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی، که از آنها تحت عنوان سیرت انقلاب اسلامی یاد ...  بیشتر

دین و تمدن در گذار تاریخ (رویکردی راهبردی و تمدنی به مهدویت)

محمّدهادی همایون

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 171-193

چکیده
  در جهان معاصر و در پی تجدید حیات اندیشة اسلامی، که یکی از دستاوردهای انقلاب مبارک اسلامی در ایران است، توجه به موضوع مهدویت در حکم عصارة کتاب خداوند و عترت پیامبر اکرم(ص) و قلة بعثت انبیای عظام(س) به‌طرز چشمگیری رو به افزایش است. این جریان به توجه به نشانه‌های ظهور در جامعة معاصر دامن زده است. تتبع در آیات و روایات مربوط به نشانه‌های ...  بیشتر