کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
مجازی‌شدن کلاس درس و فرهنگ دانشگاهی

دوره 24، شماره 63، مهر 1402، صفحه 111-139

10.22083/jccs.2023.362674.3675

فاطمه لولائی؛ سوسن باستانی؛ مقصود فراستخواه؛ حسین ابراهیم آبادی


واکاوی برساخت معنایی سبک زندگی زنان نسل وای شهر تهران

دوره 24، شماره 62، تیر 1402، صفحه 205-236

10.22083/jccs.2023.385683.3710

مهتاب رضیئی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ عالیه شکربیگی


بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 29-56

10.22083/jccs.2020.226682.3051

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


جایگاه رسانه در تغییر سبک زندگی سالمندان

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 57-74

10.22083/jccs.2020.208362.2957

حمیده خالقی محمدی؛ صدیقه ببران


مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی؛ یک تحلیل جامعه‌شناختی در شهر کرمان

دوره 21، شماره 51، مهر 1399، صفحه 193-228

10.22083/jccs.2020.152920.2592

سحر آقا ملایی؛ هدایت نیکخواه؛ سوده مقصودی


تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

دوره 18، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 131-162

10.22083/jccs.2017.70197.2042

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری


مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در کتاب‌های آموزش زبان اینترچنج

دوره 13، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 35-60

حمید عبداللهیان؛ آیدا حسینی‌فر


بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش

دوره 11، شماره 11، آبان 1389، صفحه 97-138

افشین محمدی؛ غزال بی‌بک آبادی


خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان

دوره 10، شماره 6، مرداد 1388، صفحه 9-26

افسانه ادریسی؛ سمانه پالیزبان