کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خرده‌فرهنگ جوانان شهر یزد

دوره 21، شماره 52، دی 1399، صفحه 35-63

10.22083/jccs.2019.153489.2600

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد حسن معنویت