نویسنده = لیلا باقری
تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

دوره 18، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 131-162

10.22083/jccs.2017.70197.2042

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری


تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

دوره 12، شماره 14، مرداد 1390، صفحه 27-64

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

دوره 11، شماره 11، آبان 1389، صفحه 7-43

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر

دوره 11، شماره 9، اردیبهشت 1389، صفحه 113-146

محمدحسین ساعی؛ لیلا باقری؛ مهدیه احسانی