نویسنده = محمدحسین ساعی
شناسایی گونه‌های مشابه با خبر جعلی و تبیین شاخصه‌های تفاوت بین آن‌ها

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 7-46

10.22083/jccs.2020.195907.2881

محمدحسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر

دوره 11، شماره 9، اردیبهشت 1389، صفحه 113-146

محمدحسین ساعی؛ لیلا باقری؛ مهدیه احسانی