نویسنده = افشین امیدی
پیش‌بینی فروش فیلم در گیشۀ سینمای ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 22، شماره 55، آبان 1400، صفحه 293-316

10.22083/jccs.2020.191668.2845

مهیار کمالی سراجی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید مهدی شریفی؛ افشین امیدی