دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی

وحید خاشعی- رضا مستمع

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، ، صفحه 63-81

چکیده
  در شهرهای در حال توسعه، در پی بالا رفتن تراکم جمعیتی و به‌تبع پیدایش تراکم اخلاقی، بروز آسیب‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌آید. در چنین شرایطی در جامعه، اختلال‌های اخلاقی، ارزشی و عدم تطابق در هنجارها، مجال بروز یافته و تعادل معمول حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد. در این صورت نابسامانی در جامعه حادث می‌شود ...  بیشتر