دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
روایت‌شناسی بازی‌های ویدیویی (موردکاوی: خدای جنگ)

صدرالدین طاهری؛ احمد مصطفوی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.210477.2970

چکیده
  وابستگی کامل به تعامل انسانی، بازی ویدیویی را از سایر رسانه‌های روایتگر متفاوت ساخته است. دو نظرگاه اصلی درباره‌ی روایت‌شناسی بازی ویدیویی، دیدگاه روایت‌گرایانه و دیدگاه بازی‌گرایانه هستند که اولی بر وجود روایت و لزوم وجود آن در بازی‌های ویدیویی تاکید دارد و دومی بین بازی و روایت ادبی تمایز بنیادینی می‌نهد. هدف اصلی این پژوهش ...  بیشتر

تحلیل نشانه‌شناختی شیوه‌های رمزگذاری در آثار «رنه مگریت»

صدرالدین طاهری

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 177-194

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.116980.2353

چکیده
  در حوزه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، رمزگذاری و رمزگشایی از کلیدی‌ترین فرآیندها به‌شمار می‌آیند. این مقاله تلاش دارد دسته‌بندی چهاربخشی رمزگان‌های پیشنهادشده از سوی آرتور آسا برگر برای ارتباطات بصری را با شرح چند مثال بررسی نماید و سپس با رویکردی نشانه‌شناختی به تحلیل جایگاه این شیوه‌های رمزگذاری در آثار نقاشی رنه ماگریت هنرمند ...  بیشتر