دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
ارزیابی کیفیت شش «بازی‌جدی» تولید شده در ایران

هدی السادات موسوی؛ فرهاد سراجی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 265-287

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.149725.2574

چکیده
  در دو دهه اخیر همزمان با رشد کمی «بازی­های جدی»، کیفیت آنها نیز مورد توجه پژوهشگران، طراحان، تولیدکنندگان، مخاطبان، معلمان و مدیران آموزشی بوده است. کیفیت این بازی­ها علاوه‌بر داستان، گرافیک و فناوری به رعایت اصول آموزشی بستگی دارد تا بازی­ها بتوانند ضمن تدارک محیط یادگیری مفرح و انگیزشی، بازی­کننده را به سمت اهداف ...  بیشتر

انگیزه‌های استفاده دانش‌آموزان متوسطه از شبکه‌های مجازی اجتماعی

فرهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو؛ اصحاب حبیب‌زاده

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، ، صفحه 183-205

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.102173.2284

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی انگیزه‌های دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر همدان در استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی بود. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی و طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی با بیست نفر از دانش‌آموزان که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق صورت ...  بیشتر