نویسنده = آیدا فیروزیان پوراصفهانی
معرفی زباهنگ مرگ‌محوری و شادی‌گریزی از طریق تفحص در گفتمان‌شناسی «مرگ» در زبان فارسی

دوره 21، شماره 49، فروردین 1399، صفحه 181-206

10.22083/jccs.2019.154431.2611

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد

دوره 18، شماره 39، آذر 1396، صفحه 67-96

10.22083/jccs.2017.96182.2240

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبائی فارانی