دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تحلیل گفتمان شبکه کودک «جم‌جونیور» در نظم گفتمانی هویت مطلوب زنانه

مسعود کوثری؛ امیرعلی تفرشی

دوره 17، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 53-84

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.68675.2020

چکیده
  اقبال روزافزون مخاطبان ایرانی به شبکه‌های ماهواره‌ای، لزوم مطالعه محتوای این شبکه‌ها را - بالأخص مطالعه شبکه‌های کودک که کمتر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند- دوچندان کرده است. بر این مبنا شبکه ‌جم‌جونیور، به‌عنوان مطرح‌ترین شبکه‌ ماهواره‌ایِ پخش ‌برنامه‌های ‌کودک به زبان فارسی، برای مطالعه در نظم گفتمانی محل مناقشه‌ی «هویت ...  بیشتر