دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
واکنش نظام مالکیت فکری امریکا در برابر احتکار اختراعات: مطالعه موردی پرونده ای‌بی

علیرضا مشهدی‌زاده؛ سارا حاجی‌زاده

دوره 17، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.46333

چکیده
  ببابا توجه به ماهیت اختراعات که به راحتی مورد استفاده غیرمجاز قرار می­گیرند باید به دنبال شناسایی سوءاستفاده­هایی که ممکن است از این حقوق صورت گیرد و مقابله با آنها بود. یکی از موارد سوءاستفاده از حق اختراع که در کشور امریکا مورد توجه قرارگرفته، وجود مؤسسه‌هایی­ به نام پتنت­ترول[1] است. این اشخاص[2] مؤسسه‌های غیرتولیدی هستند ...  بیشتر