دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تبیین تأثیر فناوری‌های ارتباطی بر جریان‌های سیاسی و اقتصادی

محمد سلطانی‏فر؛ خدیجه ططری

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 159-183

چکیده
  امروزه فناوری‌های ارتباطی با حجم فراوانی زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده‏اند، به گونه‏ای که انسان امروز بدون این فناوری‌های جدید نمی‌تواند به زندگی‏اش ادامه دهد. پیشرفت و گسترش فناوری‌های ارتباطی علاوه بر تأثیرات مثبتی که در زندگی انسان‌ها دارد، دارای تأثیرات منفی نیز هست که بر همین اساس نظریه‏پردازان علوم ارتباطات ...  بیشتر