دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مصرف موسیقیایی

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-36

چکیده
  مقالة حاضر، حاصل یافته‌های نظرسنجی تلفنی با هدف بررسی گرایش شهروندان 15 تا 45 سال تهرانی با تمرکز بر انواع موسیقی در دسترس است. حجم نمونه‌، 804 نفر بوده و برای تحلیل داده‏ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد 78/2درصد شهروندان 15 تا 45سال تهرانی، شنوندة انواع موسیقی هستند. شنوندگان موسیقی، 72/1درصد به «موسیقی ...  بیشتر

احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ محمدحسین ساعی

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 83-127

چکیده
  نیاز به امنیت و احساس امنیت اجتماعی برای هر جامعه‌ای امری مسلم است که همۀ دولت‏ها و جوامع برای فراهم کردن آن در تلاش هستند. طبق تعریف، امنیت دارای دو بُعد است: بُعد عینی (محافظت در مقابل خطر عینی) و بُعد ذهنی (احساس ایمنی)؛ از میان این دو مؤلفه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، احساس ناامنی حتی بدتر از خود ناامنی است؛ وقوع جرم یا پدیدۀ ...  بیشتر

تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 27-64

چکیده
  گرد‌آوری داد‌ه‌های فرهنگی، به منظور رفع کمبود اطلاعات از فعالیت‌های فرهنگی جامعه، یکی از انتظارهایی است که می‌توان از اولیای امور فرهنگی داشت. سیاست‏گذاران فرهنگی به ‌دلیل کمبود این اطلاعات، دشواری‌های بسیاری داشته و در پی‌ریزی سیاست‌های کلان فرهنگی با موانع جدی روبه‌رو بوده‌اند، بنابراین ارائه سیمایی ...  بیشتر

مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری

دوره 11، شماره 11 ، آبان 1389، ، صفحه 7-43

چکیده
  در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های جدی در حوزة فرهنگی کشورمان موضوع میزان سرانة مطالعة ایرانیان بوده است؛ به‏گونه ای که در ابتدای سال 87 بحث در این زمینه به رسانه‌ها نیز راه یافت و ارقامی از 2 دقیقه مطالعه در روز تا 30 دقیقه در روز مطرح گردید. به‏منظور روشن‌تر شدن این موضوع و ارائة آماری که با استفاده از روش‌های علمی و مشخص به ...  بیشتر