دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تحلیل محتوای گزارش‌های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه‌نگاری محیط زیست ( EJ )

زینب شریفی؛ افسانه مظفری؛ علی دلاور؛ علی‌اکبر فرهنگی

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 55-89

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.102130.2283

چکیده
  چکیده: «روزنامه‌نگاری محیط زیست» به عنوان یکی از رشته‌های جدید با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان و آموزش مسائل زیست‌محیطی به زبان عمومی در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که هنوز مطبوعات ایران حتی یک صفحه ویژه محیط زیست ندارند. لزوم افزایش آگاهی و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست توسط خبرنگاران، با توجه به بروز بحران‌های ...  بیشتر

تأثیر استفاده از رسانه‌های جمعی و اجتماعی بر هم‌گرایی بین قومی در ایران

زهرا خرازی آذر؛ افسانه مظفری؛ شفیع بهرامیان

دوره 17، شماره 34 ، شهریور 1395، ، صفحه 69-101

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.23951

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تأثیر استفاده رسانه‌های‌‌جمعی و‌ اجتماعی بر هم‌گرایی اقوام ایرانی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و حجم نمونه آماری، ۱۲۰۰ نفر بالای ۱۷ سال از اقوام مورد نظر بوده و نمونه‌گیری نیز براساس ترکیبی از روش‌های احتمالی طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام‌ شده‌است. براساس یافته‌ها، میانگین هم‌گرایی ...  بیشتر