دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مطالعه‌ای بر رخداد لیوتاری در فراسینما نمونه‌‎های موردی: فیلم‌های «کلوزآپ» و «زیر درختان زیتون»

تورج ربانی؛ فاطمه شاهرودی؛ اسماعیل بنی‌اردلان

دوره 24، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 163-182

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.369574.3672

چکیده
  لیوتار در بحث نقد و تحلیل هنر، از مفهوم «رخداد» با ویژگی‎هایی مانند غرابت و منحصربه‌فرد بودن، رها از امور پیشین و مرسوم، نامتعین و لحظه‎ای بودن، بهره می‌جوید تا به‌واسطۀ آن قواعد ژانرهای از پیش مقرر را متلاشی و «گواهی دادن بر وجود امر نمایش‌ناپذیر» را به‌عنوان رسالت اثر هنری پسامدرن محقق کند. در این مقاله به شیوۀ ...  بیشتر