دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
الگوی ساختاری رابطه ارزش‏های فرهنگی و باورهای شناختی با میزان استفاده از اینترنت بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

محمدرضا رسولی

دوره 15، شماره 28 ، اسفند 1393، ، صفحه 77-106

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل پذیرش فناوری و تاثیر ارزش‏های فرهنگی های هافستد (مردانگی/زنانگی، ابهام‏گریزی، فردگرایی/جمع‏گرایی و فاصله قدرت) بر پذیرش فناوری اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با استفاده از رویکرد مدل‏یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. تعداد 275 نفر از این دانشجویان با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ...  بیشتر

تحلیل‌ محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه‏ های اجتماعی

محمدرضا رسولی؛ سعیده بندگی منفرد

دوره 15، شماره 27 ، مهر 1393، ، صفحه 67-86

چکیده
  این نوشتار با هدف بررسی ساختار و مضامین فرهنگى و اجتماعى صفحه‌های فیس‌بوک جوانان شهر تهران انجام گرفته است و این مسئله را بررسی می‏کند که در شبکة اجتماعى (‌فیس‌بوک) مضامین فرهنگى و اجتماعى به چه شکلی نمایان شده است؟ بررسی حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی و روش انجام آن تحلیل‌محتواست که بر اساس نمونه‏گیری هدفمند30 نفر از کاربران ایرانی ...  بیشتر

میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی

محمدرضا رسولی؛ مریم مرادی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، ، صفحه 113-140

چکیده
  رسانه‏های اجتماعی توصیف ابزارهای آنلاین است که مردم از آن برای اشتراک محتوا، پروفایل‏ها، نظرها، دیدگاه‏ها، تجربه‌ها و افکار استفاده می‏کنند. بنابراین رسانة اجتماعی تسهیل‌کنندة گفتگوها و کنش‏های متقابل آنلاین بین گروه‌هایی از مردم است. این ابزارها شامل بلاگ‏ها، تابلوهای پیام، پادکست، میکروبلاگ، نشانه‏گذاری‏ها، ...  بیشتر