اولویت‌های موضوعی فصلنامه

سیاستگذاری در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

-         سیاستگذاری کتاب                                                    ­-  سیاستگذاری رسانه‏ های دیجیتال و فضای مجازی                                        

-         سیاستگذاری موسیقی                                              -  آینده‏ پژوهی فرهنگ، هنر و ارتباطات                   

-         سیاستگذاری تئاتر و سینما                                         -  اقتصاد فرهنگ، هنر و ارتباطات                              

-         سیاستگذاری هنرهای تجسمی                                    ـ  حقوق فرهنگ، هنر و ارتباطات                                                  

-         سیاستگذاری مد و لباس                                              ـ  فرهنگ و منش ایرانیان                                                

تبصره: مطالعات مربوط به مطبوعات، رادیو و تلویزیون (به دلیل هم‏پوشانی با حوزه فعالیت دیگر مؤسسات پژوهشی و نشریات فعالی در این حوزه، در اولویت موضوعی این نشریه قرار ندارد)