نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخرالزمان رویکردها به آخرالزمان و نشانه‌های ظهور [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 237-256]

ا

 • اتلاف سینمایی مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 181-207]
 • احساس و تجربه دینی مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 89-123]
 • ارتباطات نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 183-212]
 • ارزش‌ها جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380) [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 57-88]
 • ارزیابی سیاست‌‌های فرهنگی ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 79-111]
 • ارزیابی سیاست‌‌های هنری ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 79-111]
 • استعمار سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 37-64]
 • اسلام سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 37-64]
 • اطلاع‌رسانی کتاب مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]
 • اقتصاد سینما بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 147-179]
 • الگوی رفتار بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 97-138]
 • امام خمینی (ره) ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 51-78]
 • امام خمینی(ره) سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 37-64]
 • امنیت شغلی روزنامه‌نگاران بررسی عوامل مؤثر در رقابت رسانه‌ای (مطبوعات) از دیدگاه دست‌اندرکاران رسانه (با تأکید بر مطبوعات سراسری ) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 215-236]
 • امور فرهنگی سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 37-64]
 • انحطاط ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 51-78]
 • انقلاب اسلامی جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 125-157]
 • انگیزه شغلی بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 183-213]
 • اوقات فراغت بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 147-179]
 • اینترنت رسانه و دین [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 147-182]

ب

 • بازار کار نامناسب بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 183-213]
 • برنامه درسی ـ فرصت یادگیری ـ آموزش هنر ـ نظریه و عمل برنامه درسی اثرگذاری فرصت‌های یادگیری، در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی و آموزش هنر [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 71-96]
 • برنامه‌های راهبردی مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 113-145]
 • برنامه‌های مذهبی رسانه و دین [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 147-182]
 • بروجن جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان بروجن) [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 199-227]
 • بقعه چهارپادشاه انعکاس حادثه عاشورا در بقعه چهارپادشاه و تطبیق آن با نقاشی قهوه‌خانه‌ای - مهناز شایسته فر [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 45-71]

پ

 • پراکسیس کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 159-182]
 • پشتکار و موفقیت تحصیلی بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 183-213]
 • پیشگویی‌ها رویکردها به آخرالزمان و نشانه‌های ظهور [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 237-256]

ت

 • تألیف‌های مهدوی رویکردها به آخرالزمان و نشانه‌های ظهور [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 237-256]
 • تئاتر کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 159-182]
 • تابع تقاضای سینما بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 147-179]
 • تربیت مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 113-145]
 • تربیت دینی مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 113-145]
 • تعالی ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 51-78]
 • تعلیم و تربیت تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 9-35]
 • تکنیک‌های جلب مخاطب بررسی دلایل پرمخاطب بودن سریال‌های کره‌ای در بین جوانان [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 167-195]
 • تلویزیون بررسی دلایل پرمخاطب بودن سریال‌های کره‌ای در بین جوانان [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 167-195]
 • تلویزیون سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 9-34]
 • توسعه جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان بروجن) [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 199-227]
 • توسعه ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 51-78]
 • توسعه فرهنگی نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 183-212]
 • توسعۀ انسانی جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان بروجن) [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 199-227]
 • تولید ناب مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 181-207]

ج

 • جامعه شناسی دین شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 139-165]
 • جشنوارة فیلم فجر بررسی دیدگاه‌های فعالان و منتقدان سینمایی کشور دربارة بیست‌وهشتمین جشنوارة فیلم فجر [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 35-56]
 • جشنوارة فیلم فجر بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 113-146]
 • جشنواره بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 113-146]
 • جنگ نرم جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 125-157]
 • جهت‌گیری ارزشی توسعه محور جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان بروجن) [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 199-227]
 • جوامع بشری نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 183-212]

د

 • دانش و اطلاعات دینی مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 89-123]
 • دولت جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380) [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 57-88]
 • دین رسانه و دین [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 147-182]
 • دینداری مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 89-123]
 • دینداری شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 139-165]

ر

 • رسانه تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 9-35]
 • رسانه رسانه و دین [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 147-182]
 • رسانه سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 9-34]
 • رسانه مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 181-207]
 • رسانه‌ها جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 125-157]
 • رسانه‌ها نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 183-212]
 • رقابت رسانه‌ای بررسی عوامل مؤثر در رقابت رسانه‌ای (مطبوعات) از دیدگاه دست‌اندرکاران رسانه (با تأکید بر مطبوعات سراسری ) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 215-236]
 • رمزگذاری برشتی کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 159-182]
 • روزنامه‌نگاری تشریحی و تحقیقی بررسی عوامل مؤثر در رقابت رسانه‌ای (مطبوعات) از دیدگاه دست‌اندرکاران رسانه (با تأکید بر مطبوعات سراسری ) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 215-236]
 • روشنفکران جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 125-157]
 • روند مطالعه مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]

س

 • سبک زندگی بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 97-138]
 • سریال تلویزیونی بررسی دلایل پرمخاطب بودن سریال‌های کره‌ای در بین جوانان [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 167-195]
 • سریال‌های کره‌ای بررسی دلایل پرمخاطب بودن سریال‌های کره‌ای در بین جوانان [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 167-195]
 • سیاست فرهنگی ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 79-111]
 • سیاست فرهنگی جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380) [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 57-88]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 37-64]
 • سیاست هنری ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 79-111]
 • سینما سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 9-34]
 • سینما بررسی دیدگاه‌های فعالان و منتقدان سینمایی کشور دربارة بیست‌وهشتمین جشنوارة فیلم فجر [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 35-56]
 • سینما جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380) [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 57-88]
 • سینما بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 113-146]
 • سینما بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 147-179]
 • سینمای ایران مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 181-207]

ش

 • شمایل‌نگاری انعکاس حادثه عاشورا در بقعه چهارپادشاه و تطبیق آن با نقاشی قهوه‌خانه‌ای - مهناز شایسته فر [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 45-71]
 • شهروندان تهرانی شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 139-165]

ص

 • صفوی مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 7-49]

ف

 • فاصله‌گذاری کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 159-182]
 • فرهنگ نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 183-212]
 • فرهنگ ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 51-78]
 • فعالان سینما بررسی دیدگاه‌های فعالان و منتقدان سینمایی کشور دربارة بیست‌وهشتمین جشنوارة فیلم فجر [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 35-56]
 • فلزکاری مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 7-49]
 • فیلم بررسی علل اقبال به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 89-112]
 • فیلم سینمایی پرفروش بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 97-138]

ق

 • قالیبافی مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 7-49]
 • قرآن تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 9-35]

ک

 • کار و شغل بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 183-213]
 • کعبه مناسک حج در نگارگری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی و وحدت اسلامی - مهناز شایسته‌فر [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 65-88]
 • کیفیت فیلم بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 147-179]

م

 • ماهواره سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 9-34]
 • مخاطب بررسی دلایل پرمخاطب بودن سریال‌های کره‌ای در بین جوانان [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 167-195]
 • مدل‌اندازه‌گیری مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 89-123]
 • مدیریت تخصصی رسانه بررسی عوامل مؤثر در رقابت رسانه‌ای (مطبوعات) از دیدگاه دست‌اندرکاران رسانه (با تأکید بر مطبوعات سراسری ) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 215-236]
 • مدیریت تولید مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 181-207]
 • مدیریت هنری جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380) [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 57-88]
 • مذهب شیعه مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 7-49]
 • مطبوعات سراسری بررسی عوامل مؤثر در رقابت رسانه‌ای (مطبوعات) از دیدگاه دست‌اندرکاران رسانه (با تأکید بر مطبوعات سراسری ) [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 215-236]
 • معرفت مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 113-145]
 • معرفت امام مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 113-145]
 • معلمان جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان بروجن) [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 199-227]
 • مکان مطالعه مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]
 • مناسک حج مناسک حج در نگارگری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی و وحدت اسلامی - مهناز شایسته‌فر [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 65-88]
 • مناسک و رفتار دینی مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 89-123]
 • مهارت‌آموزی تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 9-35]
 • مهندسی پیام کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 159-182]
 • موضوع مطالعه مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]
 • موفقیت تحصیلی بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 183-213]
 • میزان مطالعه مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]

ن

 • ناتوی فرهنگی جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 125-157]
 • نحوة تهیه کتاب مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]
 • نشانه های ظهور رویکردها به آخرالزمان و نشانه‌های ظهور [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 237-256]
 • نقاشی قهوه‌خانه‌ای انعکاس حادثه عاشورا در بقعه چهارپادشاه و تطبیق آن با نقاشی قهوه‌خانه‌ای - مهناز شایسته فر [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 45-71]
 • نگارگری مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 7-49]
 • نگارگری ایرانی و عثمانی مناسک حج در نگارگری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی و وحدت اسلامی - مهناز شایسته‌فر [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 65-88]
 • نهادهای اشتغال‌زا بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 183-213]
 • نهج‌البلاغه تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 9-35]

و

 • واقعه عاشورا انعکاس حادثه عاشورا در بقعه چهارپادشاه و تطبیق آن با نقاشی قهوه‌خانه‌ای - مهناز شایسته فر [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 45-71]
 • وبلاگ‌های مذهبی رسانه و دین [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 147-182]
 • وحدت مسلمین مناسک حج در نگارگری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی و وحدت اسلامی - مهناز شایسته‌فر [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 65-88]
 • وسایل ارتباط جمعی نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 183-212]
 • ویدئو سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره [دوره 11، شماره 9، 1389، صفحه 9-34]

ه

 • هزینة کتاب مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388 [دوره 11، شماره 11، 1389، صفحه 7-43]
 • همبستگی ملی مناسک حج در نگارگری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی و وحدت اسلامی - مهناز شایسته‌فر [دوره 11، شماره 12، 1389، صفحه 65-88]
 • هنر مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی [دوره 11، شماره 10، 1389، صفحه 7-49]