سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

پژوهشگران ارجمند 

باسلام و احترام

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه، هزینه اشتراک یک ساله به مبلغ 280 هزار تومان به شماره شبای زیر واریز و تصویر را به دفتر نشریه به ایمیل rmehri110@gmail.com  ارسال فرمایید.

به شماره شبا 780100004001028503014906

شناسه واریز 314028574140203000014003533859

بانک مرکزی بنام انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات واریز و تصویر فیش را به صورت خوانا و با کیفیت بهتر  از طریق سامانه  ارسال فرمایید. باتشکر