دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 1-206 
7. بررسی شیوه‌های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری)

صفحه 145-164

سیدحمیدرضا علوی؛ محمدصادق بصیری؛ محیا رفیعی؛ فاطمه عرب‌نژاد خانوکی


8. چالش‌‌های فرهنگی کمبود قلم‌‌های فارسی مناسب در ایران

صفحه 165-189

سودابه صالحی؛ احمد صالحی کاخکی؛ محمد درویشی