دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، شهریور 1397، صفحه 1-206 
بررسی شیوه‌های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری)

صفحه 145-164

10.22083/jccs.2018.106366.2302

سیدحمیدرضا علوی؛ محمدصادق بصیری؛ محیا رفیعی؛ فاطمه عرب‌نژاد خانوکی