دوره و شماره: دوره 19، شماره 44 - شماره پیاپی 76، زمستان 1397، صفحه 1-266 
10. نگرش و موضع زنان و دختران مشهدی به حجاب

صفحه 229-253

10.22083/jccs.2018.127090.2402

غلامرضا صدیق اورعی؛ مصطفی غنی‌زاده؛ هانیه صداقت؛ عاطفه کابلی