دوره و شماره: دوره 18، شماره 38 - شماره پیاپی 70، تابستان 1396، صفحه 7-210 
3. مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 67-102

لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر


5. دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

صفحه 133-154

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان