دوره و شماره: دوره 18، شماره 37 - شماره پیاپی 69، خرداد 1396، صفحه 7-218 
برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم‌های ایرانی (سال‌های 1394-1380)

صفحه 163-191

10.22083/jccs.2017.74971.2085

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ همایون مرادخانی؛ علی اصغر اسماعیل‌زاده