دوره و شماره: دوره 14، شماره 23 - شماره پیاپی 55، آذر 1392، صفحه 1-252 
تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی

صفحه 115-135

مسعود اخوان‌کاظمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه


آسیب‌های فضای مجازی بین دانش‌آموزان دختر

صفحه 195-216

احمد زندوانیان؛ مریم حیدری؛ ریحانه باقری؛ فاطمه عطارزاده