دوره و شماره: دوره 14، شماره 21 - شماره پیاپی 53، اردیبهشت 1392، صفحه 1-224 
نگرش مخاطبان قائم‌شهری به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای

صفحه 129-156

مهرداد متانی؛ رمضان حسن‌زاده؛ علی‌اکبر فرهنگی