دوره و شماره: دوره 23، شماره 58 - شماره پیاپی 90، تیر 1401، صفحه 7-378 

مقاله پژوهشی

نظام «دیگری‌سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی)

صفحه 7-33

10.22083/jccs.2021.302453.3428

محمود ترابی اقدم؛ علی اصغر فهیمی فر؛ شهاب اسفندیاری؛ امیرحسن ندایی