دوره و شماره: دوره 22، شماره 55 - شماره پیاپی 87، آبان 1400، صفحه 7-330 
پیش‌بینی فروش فیلم در گیشۀ سینمای ایران با رویکرد پویایی سیستم

صفحه 293-316

10.22083/jccs.2020.191668.2845

مهیار کمالی سراجی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید مهدی شریفی؛ افشین امیدی