دوره و شماره: دوره 16، شماره 29 - شماره پیاپی 61، خرداد 1394، صفحه 7-226 
قمه‏‌زنی؛ عزاداری یا خرافه؟

صفحه 189-214

احمدعلی قانع؛ محمدرضا فتح‌الله بیاتی