دوره و شماره: دوره 16، شماره 29 - شماره پیاپی 61، بهار 1394، صفحه 7-226 
8. قمه‏‌زنی؛ عزاداری یا خرافه؟

صفحه 189-214

احمدعلی قانع؛ محمدرضا فتح‌الله بیاتی