دوره و شماره: دوره 21، شماره 49 - شماره پیاپی 81، بهار 1399، صفحه 7-300 
4. بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

صفحه 93-122

امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی؛ عاطفه خالقی


6. بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی ( ۱۳۹۴- ۱۳۵۳)

صفحه 147-180

محید فولادیان؛ حسن رضایی بحرآباد؛ محسن سوهانیان حقیقی


7. معرفی زباهنگ مرگ‌محوری و شادی‌گریزی از طریق تفحص در گفتمان‌شناسی «مرگ» در زبان فارسی

صفحه 181-206

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


9. فرافیلم و نسبت «خود» و «دیگری» در سینمای عبّاس کیارستمی

صفحه 227-254

جلال نصیری هانیس؛ نادر شایگان فر؛ احمد الستی