دوره و شماره: دوره 20، شماره 45 - شماره پیاپی 77، بهار 1398، صفحه 7-275 
2. بررسی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی ایرانی

صفحه 31-56

مهدخت بروجردی علوی؛ محمدتقی کرمی؛ محسن شاکری‌نژاد


10. برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آیندۀ تبلیغ دین

صفحه 235-262

احمد کوهی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده