نویسنده = یاسینی، سیده راضیه
تعداد مقالات: 3
1. پوشاک سنتی زنان در جغرافیای فرهنگی ایران

دوره 17، شماره 33، بهار 1395، صفحه 53-78

سیده راضیه یاسینی


3. تصویرپردازی از سیمای پیامبران در سینمای هالیوود

دوره 15، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 177-208

سیده راضیه یاسینی