نویسنده = پیشقدم، رضا
تعداد مقالات: 4
1. معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی «مرگ» در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


2. واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 67-96

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبائی فارانی


4. گفتمان‌شناسی «قسمت» در زبان و فرهنگ مردم ایران

دوره 17، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 129-149

رضا پیش‌قدم؛ آتنا عطاران