چالش های حقوق مالکیت فکری برای حمایت از آثار موزه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه اموزش و پزوهش مدیریت و برنامه ریزی (ریاست جمهوری)

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه کشمکش میان صاحبان خصوصی میراث فرهنگی و دولت‌ها در عرصه‌های مختلفی نمود پیدا کرده است. یکی از این عرصه‌ها، اختلاف میان دارندگان اموال فکری با نهادهای نگه‌داری کننده میراث فرهنگی به‌خصوص موزه‌ها ، کتابخانه ها و آرشیوها می‌باشد. در یک‌طرف دارندگان حقی هستند که با تکیه بر حق انحصاری خود مانع بهره‌برداری اشخاص ثالث می شوند و از سویی دولت ها و نهادهای عمومی هستند که به تحدید قلمرو مالکیت خصوصی و مدیریت دارایی فکری در قالب میراث فرهنگی می پردازند. متأسفانه برای حل این تعارض قوانین و یا آیین‌نامه خاصی وجود ندارد. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی حوزه‌های این تعارض و سپس ارائه راهکار برای حل آن و سنجش اولویت ناشی از منافع عمومی و خصوصی می پردازد و در انتها نتیجه گیری می شود می شود این تعارض و دوگانگی در تمامی شاخه های گوناگون حقوق مولف آشکارا وجود دارد و بنابراین ابتدائا توسل به مذاکره و در صورت عدم امکان، ترجیح منافع عمومی بر مصالح فردی می تواند به عنوان راهکاری برای رهایی از این تعارض در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges intellectual Property law to Protect Museum Works

نویسندگان [English]

  • yasaman jafarpour 1
  • Zahra Shakeri 2
1 IMPS
2 Teacher
چکیده [English]

Today, the conflict between the private owners of cultural heritage and governments has been revealed in various areas. One of these areas is the discrepancy between intellectual property holders and institutions that hold cultural heritage especially museums, libraries and archives. On the one hand, the holders of the rights are those who rely on their exclusive rights to prevent the exploitation of third parties and on the other hand, governments and public institutions are limiting the realm of private property and intellectual property management in the form of cultural heritage. Unfortunately, there are no specific rules or regulations to resolve this conflict. Therefore, the present paper analyzes the domains of this conflict by analytical-descriptive method and then provide a solution to solve it and measure the priority of public and private interests. And it concludes at the end that this conflict and duality are obviously in all the various branches of the author's rights. And thus, initially resorting to negotiation and, if not possible, the preference of the public interest on individual interests can be considered as a way to escape this conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property rights
  • Cultural heritage
  • conflict
  • Museum
  • library