تحلیل جامعه‌شناختی بازنمودهای جراحی زیبای به‌مثابه رسانۀ هویت فرهنگی در مردان جوان تهرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی (گرایش گروه‌های اجتماعی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار و مدیرگروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‌ای، جراحی زیبایی در مردان جوان تهرانی را مطالعه کیفی کرده است. با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختار یافته، با ده مرد جوان تهرانی که جراحی زیبایی کرده بودند، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با بیشترین تنوع ممکن مصاحبۀ عمیق شد. از مصاحبۀ هشت اشباع مفهومی حاصل شد، ولی برای اطمینان بیشتر تا نفر دهم مصاحبه­ها اطمینان یافت. داده‌ها با استفاده از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین، مقوله‌بندی و سپس مدل پارادایمی آن ترسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوپذیری، حساسیت به زیبایی و تناسب‌اندام، حقارت عضوی و دلزدگی از روزمرگی، ازجمله موارد اقدام مردان جوان به جراحی زیبایی است. فشار اطرافیان، زیبایی مردانه کلیشه‌ای و مشوّق‌های پزشکی از عوامل مداخله‌گر این تصمیم است که راهبردهایی چون واپس‌زنی پیری، تحقیقات قبل از عمل جراحی، ریسک‌پذیری و آزادی‌خواهی در سلیقه‌ها را در پی دارد. برخی از پیامدهای این راهبردها، نمایشی بودن بدن، موش آزمایشگاهی، تقلید وارونه و ماندگاری عوارض بعد از عمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Cosmetic Surgery Representations as a Medium of CulturalIidentity in Young Men in Tehran

نویسندگان [English]

  • Bahareh Abbasi 1
  • mansour haghighatian 2
  • ahmad moazzeni 3
1 Ph.D. Student of Sociology, Social Groups, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch (Corresponding Author)
3 asistant.professor.department of social sciences
چکیده [English]

This research has analyzed cosmetic surgeries by young men qualitatively which has caused "The idea of body creation" in them, based on the grounded theory. Also studies the reasons, factors, backgrounds, strategies and primarily uses semi- structured interview to find out the consequences of the strategies. Tehrani young men who had tried cosmetic surgery were interviewed through systematic sampling with maximum variation.. Conceptual saturation were obtained from the eight interview, , but for more reassurance, the interview continued up to tenth person The data categorized using paradigm model of Strauss and Corbin and then Its paradigm model was drawn. The results showed that patternability, sensitivity to beauty and fitness, organ abasement and being tired of everyday life are some reasons which causes men to perform cosmetic surgery. The pressure of around people, men's stereotypical beauty and medical encouragers are the factors of this decision. It has strategies such as reversal of aging,researching before surgery, riskability and liberation in tastes. some results of these strategies are showing off body, being as a guinea pig, inverse imitation and complications of surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Showing off body
  • cosmetic surgery
  • The Idea Of Body Creation
  • Adventitious beauty
  • Paradigm model