رویکرد گفتمانی به پیدایش کودکی و نوجوانی در دنیای مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر دفتر طرحهای ملی

چکیده

چکیده: این نوشته بر‌آن است تا با قرار دادن پاره‌ای از اسناد بایگانی دانش کودکی، در پروبلماتیک فوکویی گفتمان، به کشف سازوکارهای برساختی ظهور کودکی و نوجوانی در دنیایی بپردازد که مدرنش خوانده‌اند. برای این منظور سعی شده است تا با کشف پروبلماتیک گفتمان فوکویی روش و چارچوبی برای بحث فراهم آید تا دریابیم با قرار دادن پاره ای از اسناد بایگانی دانش کودکی، چگونه می توان به قرائتی از زایش کودکی در دنیای مدرن دست پیدا کرد. ابتدا تلاش کرده ایم تا به ترسیم پروبلماتیک گفتمان از منظر فوکو بپردازیم و بر اساس بررسی های انجام شده دو ویژگی تاریخی بودن و طرد به مثابه مبنای گفتمانی بودن پدیده ها در ادبیات فوکویی در نظر گرفته شده ست. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی مشخص می شود کودکی سوژه ای مدرن و همچون دیگر سوژه های فوکویی پدیده ای گفتمانی است. در این مقاله نشان داده شده که کودکی همچون دیگر پدیده های گفتمانی پدیده ای تاریخی و محصول سازوکار طرد در گفتمان مدرنیته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discursive Approach to rising childhood and adolesence in modern world

نویسنده [English]

  • Alireza Kermani
Manager of cultural national surveys
چکیده [English]

A discursive approach to the emergence of a childhood and adolescence in a modern world


The thinkers in the field of childhood and adolescent studies are divided into two general groups, a group that believes in continuity in history, and another group, like Foucault, believes the history is a set of discontinuities. In this article, we aim to find out whether childhood and adolescence is a discursive phenomenon. The main objective is the discovery of the main mechanisms of the emergence of childhood in the modern world with the emphasis on the archeology of knowledge. The results are expressed: first, Childhood Is a modern and discursive subject, second, Childhood is a discursive-historical phenomenon and three, like other discursive phenomena, Childhood is the product of the exclusion mechanism in the discourse of modernity. According to Foucault’s problematic discourse, we claim that childhood and adolescence are like madness has a pre-history and post-history. In the pre-history period, we do not have a childhood phenomenon.A child is a modern phenomenon and and most likely-under the influence of a variety of media-will disappear in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "childhood"
  • Modernity"
  • "problematic"
  • "discurse"