نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به روابط انسان و ماشین در آثار سینمایی معاصر (نمونه مطالعاتی: فیلم «او» اثر اسپایک جونز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

10.22083/jccs.2019.152109.2582

چکیده

گسترش تکنولوژی و توسعه هوش مصنوعی در زندگی مدرن به‌خصوص در عرصه ارتباطات انسانی به فرصتی برای ایجاد تحولات بنیادین در این عرصه چه در روابط انسان و ماشین و چه در روابط انسانی شده است. این تحولات به همان اندازه که می‌توانند باعث توفیق روابط انسانی باشند، ممکن است عامل تحدید آن نیز باشند. ازاین‌رو پژوهش پیش‌رو با مدنظر قرار دادن این مسئله و پرداختن به یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر به بازنمایی فرصت‌ها و چالش‌های این مقوله پرداخته، این مسئله را در بستر سینما و به‌طور خاص فیلم «او» اثر اسپایک جونز بررسی کرده تا به نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به ارتباطات انسانی و روابط انسان و ماشین آگاهی یابد. روش انتخابی برای تحلیل این فیلم، روش اسطوره‌کاوی است که تحلیل آثار هنری را با عنایت به پس‌زمینه اجتماعی‌شان فراهم می‌کند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل توفیق فیلم مدنظر پیروی آن از الگوهای شکل‌دهنده به روایات اسطوره‌ای مرتبط با هوش است، بنابراین با توجه و تحلیل روابط در روایات اسطوره‌ای می‌توان به درک درستی از روابط انسانی و انسان-ماشین در زندگی مدرن و تحت تأثیر هوش مصنوعی دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequence of Artificial Intelligence in Shaping Human-Machine Relations in Contemporary Cinema (Case Study: Spike Jonze's "Her" film)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrabi 1
  • Behrouz Avazpour 2
1 Art University, Tehran, Iran
2 Isfahan Art University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The proliferation of technology and the development of artificial intelligence in modern life, especially in the field of human communication, has become an opportunity to make fundamental changes in this field, both in human-machine and human relationships. These developments, as much as they can make human relationships successful, may also be responsible for their decline. Therefore, the present study has examined this issue in the context of cinema and in particular Spike Jonze' film "Her" by considering one of the areas that have presented the opportunities and challenges in recent years. Artificial intelligence in shaping human relationships and human-machine relationships. The chosen method for the analysis of this film is the myth-analysis method, which provides an analysis of the artworks concerning their social background. The findings of this study indicate that the most important factor in the success of the film is its adherence to shaping patterns in intelligence-related mythical narratives, so understanding and analyzing relationships in mythical narratives can lead to an understanding of human-machine relations in modern life and Under the influence of artificial intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human relations
  • Artificial intelligence
  • mythology
  • Spike Jones
  • HER