ناسازگاری افراط‌گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

افراط‌ گرایی و خشونت گروه‌های افراطی به نام دین و به ظاهر اسلامی در سال‌های اخیر فجایع زیادی را به بار آورده است و مردم مناطق مختلفی از جهان به‌ ویژه خاورمیانه از ناحیه افراطی‌گری مصائب زیادی را متحمل شده‌اند. فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان بر پایه باورهای دینی شکل گرفته‌اند یا نه، برخی تلاش می‌کنند با ترویج اسلام هراسی، و همانندسازی خشونت و افراط گرایی با جهاد اسلامی، دین الهی و رحمانی اسلام به‌عنوان مکتبی خشن معرفی شود. بر همین اساس، مقاله پیش‌رو در چارچوب تحلیلی «سازه‌انگارانه» با هدف اصلی بازخوانی مفهوم جهاد اسلامی و ماهیت آن و تبیین افتراق انگاره‌های جریان افراط‌گرایی و خشونت در قالب دین درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که؛ ناسازگاری افراطی‌گری و خشونت با مفهوم اصیل جهاد اسلامی چگونه است؟ داده‌های به‌دست آمده از مطالعۀ موضوع تحقیق و منابع و نظرات اندیشمندان دینی تأئید می‌کنند که؛ فقدان درک صحیح از مفهوم نظری جهاد اسلامی موجبات تصور نادرست و عملی در مشروع بودن اعمال افراط‌ گرایان و کاربرد خشونت علیه دیگران شده است و این در حالی است که «نسبتی بین افراط‌ گرایی و جهاد اسلامی وجود ندارد». لذا اقدامات و اعمال خشونت‌آمیز گروه‌های افراطی‌گرا همچون القائده که برای احیای خلافت اسلامی و اجرای شریعت به‌ عنوان نئوجهادیسم انجام شده است به لحاظ دینی مردود بوده و با آن ناسازگار است. نوع تحقیق کاربردی ـ توسعه‌ایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانه‌ایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incompatibility of Extremism and Violence with the concept of Jihad in Islam

نویسنده [English]

  • tohid moharrami
Faculty Member of the Institute of Culture, Art and Communication.
چکیده [English]

Extremism has plagued many in recent years. And we have witnessed the violence and strife of extremist groups called Islam. The people of the Middle East experienced great pain and suffering from extremism threats from Afghanistan to North Africa, Europe and many other countries. Regardless of the fact that these conflicts in the region and the world are based on fundamentalism, in an attempt to replicate with the Islamic Jihad, it is attempted to promote Islamophobia, the divine religion of Rahmani Islam as a rough school, and the lack of a proper understanding of the theoretical notion The Islamic Jihad has led to a false and practical perception of the legitimacy of the actions of extremists and the use of violence against others. And while "there is no relation between extremism and Islamic Jihad," and jihad has been entrusted to the prophet Muhammad (PBUH) for the development and extension of religion. And the acts and acts of violence that are referred to as revival of the Islamic caliphate and the implementation of sharia as extreme neo-fundamentalism are not in Islamic thought.Accordingly, the present article aims to explain the concept of Islamic Jihad and its nature, the trend of extremism and violence in the form of religion, to answer the question: is the conflict and incompatibility of extremism and violence with the original concept of Islamic Jihad? The type of applied research is developmental and its method is library and documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Incompatibility
  • Islamic Jihad
  • Extremism
  • Violence