ناسازگاری افراطی گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

10.22083/jccs.2019.170936.2716

چکیده

افراط گرایی در سالهای اخیر کام بسیاری را تلخ کرده است. و ما شاهد خشونت و نزاع گروه های افراطی بنام اسلام بوده ایم. مردم مناطق خاورمیانه؛ از افغانستان تا شمال آفریقا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر با تهدیدات افراطی گری درد و رنج فراوانی را تجربه کردند. فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان بر پایه باورهای دینی شکل گرفته اند یا نه، در همانندسازی با جهاد اسلامی، تلاش می شود با ترویج اسلام هراسی، دین الهی رحمانی اسلام بعنوان مکتبی خشن معرفی شود، و فقدان درک صحیح از مفهوم نظری جهاد اسلامی موجبات تصور نادرست و عملی در مشروع بودن اعمال افراط گرایان و کاربرد خشونت علیه دیگران شده است و این در حالیستکه «نسبتی بین افراط گرایی و جهاد اسلامی وجود ندارد»، و جهاد برای توسعه وگسترش دین به محمد رسول‌الله پیامبر اسلام (ص) تکلیف شده است. و اقدامات و اعمال خشنی که برای احیای خلافت اسلامی و اجرای شریعت بعنوان نئوجهادیسم افراطی از آن یاد می شود در اندیشه اسلامی جایگاهی ندارد. بر همین اساس، مقاله حاضر با هدف اصلی تشریح مفهوم جهاد اسلامی و ماهیت آن، جریان افراط‌گرایی و خشونت در قالب دین در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که؛ تعارض و ناسازگاری افراطی‌گری و خشونت با مفهوم اصیل جهاد اسلامی چگونه است؟ نوع تحقیق کاربردی- توسعه ایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانه ایی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incompatibility of Extremism and Violence with the concept of Jihad in Islam

نویسنده [English]

  • tohid moharrami
چکیده [English]

Extremism has plagued many in recent years. And we have witnessed the violence and strife of extremist groups called Islam. The people of the Middle East experienced great pain and suffering from extremism threats from Afghanistan to North Africa, Europe and many other countries. Regardless of the fact that these conflicts in the region and the world are based on fundamentalism, in an attempt to replicate with the Islamic Jihad, it is attempted to promote Islamophobia, the divine religion of Rahmani Islam as a rough school, and the lack of a proper understanding of the theoretical notion The Islamic Jihad has led to a false and practical perception of the legitimacy of the actions of extremists and the use of violence against others. And while "there is no relation between extremism and Islamic Jihad," and jihad has been entrusted to the prophet Muhammad (PBUH) for the development and extension of religion. And the acts and acts of violence that are referred to as revival of the Islamic caliphate and the implementation of sharia as extreme neo-fundamentalism are not in Islamic thought.Accordingly, the present article aims to explain the concept of Islamic Jihad and its nature, the trend of extremism and violence in the form of religion, to answer the question: is the conflict and incompatibility of extremism and violence with the original concept of Islamic Jihad? The type of applied research is developmental and its method is library and documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Incompatibility
  • Islamic Jihad
  • Extremism
  • Violence