تأمین مالی جمعی تولیدات بلند سینمایی در ایران؛ موانع، ظرفیت‌ها و الزامات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه‌ طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا‌وسیما

10.22083/jccs.2019.172924.2737

چکیده

تحقیق پیش‌رو با هدف امکان‌سنجی شیوه نوین تأمین مالی جمعی در سینمای ایران و شناخت الزامات، موانع و ظرفیت‌ها برای تحقق آن شکل گرفت. برای تحقق هدف تحقیق از بین متولیان سینما در کشور، بر اساس قاعده اشباع نظری و به‌واسطه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی 31 تن از صاحبنظران حوزه سینما انتخاب و مصاحبه باز با آنها انجام شد. این مصاحبه‌های به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ظرفیت‌هایی نظیر مهربانی مردم، نقدینگی بالا، علاقه مردم به سینما، اعتماد مردم به سلبریتی‌ها و غیره و موانعی همچون دخالت بالای دولت در سینما، وجود فساد در کشور، ضعیف بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سینما، بی‌اعتمادی، نبود ثبات اقتصادی، مقاومت صنفی در برابر تغییر، ناآگاهی عمومی و نخبگانی و عدم امکان ورود به بورس توسط شرکت‌های فعلی سینمایی و غیره برای تحقق تأمین مالی جمعی به‌عنوان یک شیوه نوین وجود دارد؛ مهم‌ترین الزامات تحقق تأمین مالی جمعی در سینما نیز شامل کاهش دخالت دولتی در سینما، اعتماد‌سازی، راه‌اندازی بورس سینما و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آگاهی‌بخشی، صنعتی شناخته شدن سینما، به رسمیت شناختن سینما توسط بیمه و بانک، اجرای قانون کپی‌رایت در کشور و غیره بود. بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت امکان تحقق مدل سهام به‌عنوان یکی از شقوق تأمین مالی جمعی با برآورده شدن الزامات آن در کشور ما وجود دارد؛ با این حال تأمین مالی جمعی در ابتدا نباید به‌عنوان یک مدل مستقل تأمین مالی بکار گرفته شود، بلکه از آن باید به‌عنوان یک مدل مکمل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crowdfunding of cinematic productions in Iran; barriers, capacities and requirements

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • saeid ghanbary 2
  • saber nouri moheb 3
1 IRIBU
2 Media Management M.A., Allameh Tabataba'i University
3 Media Management M.A. IRIB University
چکیده [English]

The paper aim of feasibility of crowdfunding in Iranian cinema and the recognition of requirements, barriers and capacities for its realization. In order to achieve the goal of research among cinema experts in the country, based on theoretical saturation and targeted selection and snowball sampling, 31 cinema experts were selected and open interviews were conducted with them. These interviews were analyzed by qualitative content analysis method. The findings showed that capacities such as kindness of the people, high liquidity, people's interest in cinema, people's trust in celebritys, etc., and barriers such as high government involvement in cinema, corruption in the country, weakness of hardware and software infrastructure of cinema, distrust, lack of economic stability , the resistance of the trade union to change, the general ignorance and elite, and the inability to enter the bourse market by current cinematic companies, etc., to realize crowdfunding as a new method exists; The most important requirements for crowdfunding in the cinema also included the reduction of government intervention in cinema, set up bourse and investment funds, awareness, industrial recognition of cinema, recognition of cinema by insurance and banks, implementation of copyright in the country, and so on. Based on the findings of this research, it can be concluded that the possibility of realizing the equity model as a crowdfunding agreement with the fulfillment of its requirements in our country exists; however, crowdfunding should not be used initially as an independent financing model, but It should be used as a complementary model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • Iranian cinema
  • Crowdsourcing
  • Quality content analysis