روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های خبری آن در ایران؛ نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 6 روزنامه سراسری کشور (کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد و یاس‌نو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22083/jccs.2019.101481.2274

چکیده

پژوهش پیش‌رو به روزنامه‌نگاری صلح، که مفهومی به نسبت تازه در ادبیات روزنامه‌نگاری جهان محسوب می‌شود، می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش کمک به تبیین و ارتقای سطح ادبیات موضوعی روزنامه‌نگاری صلح است. در این میان، به تبیین شاخص‌ها و ارزش‌های این شیوه روزنامه‌نگاری پرداخته‌ایم، تا میزان بهره‌‌گیری 6 روزنامه سراسری کشور(کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد، یاس‌نو) را از ارزش‌های صلح، در جنگ میان نیروهای ائتلاف و عراقدر فروردین 82 بسنجیم.در این پژوهش، نظریه گالتونگ و چهار مؤلفه اصلی روزنامه‌نگاری صلح (راه‌حل‌گرایی، فرایندمداری، حقیقت‌گرایی و مردم‌گرایی) را مبنا قرار دادیم و دو بایسته اساسی را یعنی «موازین حرفه‌ای» و «اصول اخلاقی» به آن افزودیم؛ بنابراین ادعای نظری ما این است که چهار مؤلفه ذکر شده باید با دو بایسته موازین اخلاقی و حرفه‌ای رابطه‌ای دوسویه داشته باشند و استمرار آن می‌تواند زمینه صلحی پایدار توسط رسانه‌ها را فراهم کند.پس از استخراج و تعریف ارزش‌ها و مؤلفه‌های مربوط به روزنامه‌نگاری صلح با روش تحلیل محتوا نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان استفاده از مؤلفه‌های مربوط به روزنامه‌نگاری صلح در دوره مورد بررسی بسیار پایین است و هرچند به مؤلفه مردم‌گرایی نسبت به سایر مؤلفه‌ها بیشتر توجه شده، اما به نظر می‌رسد این امر در جنگ عراق برخاسته از نوعی مجاورت معنوی میان ایران و عراق باشد. از طرف دیگر، انعکاس مظلومیت مردم عراق در شش روزنامه‌ مورد بررسی کاملاًیک‌سویه و محدود به جنگ است و کمتر برای روشن کردن ابعاد و دامنه‌های جنگ تلاش شده است. روزنامه‌ها خبرنگار اعزامی به عراق نداشته‌اند وگزارش‌های توصیفی کمتری به چاپ رسانده‌اند و به جای گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی ترجیح داده‌اند ابتدا فقط به مسئله و خبر درگیری میان دو طرف بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peace journalism and its values in Iran The news Coverage of Coalition to Iraq by Six Iranian Widely Circulated Dailies

نویسندگان [English]

  • Ali Shaker 1
  • null null 2
1 PhD student of Communication science at ATU
چکیده [English]

This research pays to explain "peace journalism" which is regarded as new concept in worldwide journalism literature. The main goal of this research will help to make clear and promote the level of theoretical literature of peace journalism. To this end, I tried to define parameter and values of this kind of journalism; and then to evaluate the level of using these standards by six large circulation newspapers during war between coalition force and Iraq militaries.The research is based on the Galtung theory and four main approaches of peace journalism (Solution oriented approach, Process oriented approach, Truth oriented approach, People oriented approach) and add two key principles in journalism; one, professional and other, moral principles.
The researcher assumes that interaction between those four approaches and the two principles could lead to sustainable peace for news papers. After figuring out and explaining the values and approaches of peace journalism by content analysis, the survey showed that amount of from approaches of peace journalism in the survey have been too low even though the news papers the media have more attention to people oriented approach in comparison with other approaches. It seems that the usage of the people oriented during Iraq war was originated from cultural proximity between Iran and Iraq. In other word, repercussion of Iraqi people innocence in six daily papers just limited to war and there have been less effort for making clear the dimension of the war.These newspapers have no correspondent in Iraq for coverage and it seems that it's one of the reasons that they publish less descriptive report and instead analytic and investigative reports, they preferred to covering of hard news about clashes between coalition forces and Iraq militaries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Peace"
  • "War"
  • "Peace Journalism"
  • "Media Ethics."